Makkelijk onderling zaken doen!

Bel: 0591673693

Contactgegevens

Contactpersoon Michiel Zuidema

Adres Oosterwijk WZ 28

Postcode 7885 TN

Plaats Emmen

Website http://www.zuidema-groep.nl

Branches

Foto 1 van 1

2

Bedrijfsinformatie

Recycling Centrum Zuid-Oost Drenthe B.V. beschikt over een vergunninghoudende locatie aan de Oosterwijk WZ 28 te Emmen/Nieuw-Dordrecht. Op het terrein, ter grootte van 3,5 ha, vindt inname, bewerking en opslag plaats van groenafval (compostering en bio massa), puin, bouw- en sloopafval, afvalhout en grond.
 
Het binnenkomende groenafval wordt gesorteerd, verkleind en gezeefd. Vervolgens wordt het verkleinde materiaal in rillen gezet en veelvuldig omgezet. Bij het omzetten wordt gebruik gemaakt van een zelfrijdende omzetmachine.
 
Het gecomposteerde materiaal wordt opnieuw uitgezeefd, waarbij de grove fractie weer terug in het proces gebracht wordt. De uitgezeefde compost wordt comform de meststoffenwetgeving voornamelijk afgezet ten behoeve van de landbouw. Het overige verkleinde materiaal wordt afgezet als biomassa ten behoeve van de opwekking van duurzame energie.
 
Binnengekomen grof puin wordt opgebulkt en regelmatig gebroken. Het gebroken puin wordt onder BRL2506 certificaat geleverd aan diverse partijen. Naast (hydraulisch) menggranulaat kunnen op aanvraag ook andere granulaten geleverd worden (bv. betongranulaat).
 
 
VPB logo

Lid worden van de VPB?

Wil je meer weten over de voordelen van het lidmaatschap?

Bel: 0591-653454 office@vpb-emmen.nl